•  BTC: 2645.36710424  LTC: 1027.07269042  NXT: 508.32321633  USD: 71928.97842007  EUR: 0  JPY: 2153.02469805  USDT: 373422.00323028  ETH: 883.63196247  ISC: 2174.94267142  RUB: 4245275.3175457
 • Harga terakhir
  0.03709598 BTC
  148.17086106 $
 • Perubahan dalam 24 jam
  0.3259 %
 • Harga maks. 24 jam
  0.03739785 BTC
  149.37660728 $
 • Harga min. 24 jam
  0.03641556 BTC
  145.45308902 $
 • Volume 24 jam
  32 826 ETH
  8299 pesanan sudah ditutup

ETH / BTC

24 jam: 0.3259 %   Vol: 32 826 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC