•  BTC: 2969.42468343  ETH: 6784.88495561  LTC: 4023.18303105  NXT: 128.86002405  ISC: 0  USDT: 2283658.915243  xEUR: 29023.17104045  USD: 513593.05092333  EUR: 233412.09704358  RUB: 7704781.40569174
 • Harga terakhir
  0.00001299 BTC
  0.11257134 $
 • Perubahan dalam 24 jam
  -35.0175 %
 • Harga maks. 24 jam
  0.00001999 BTC
  0.17323334 $
 • Harga min. 24 jam
  0.00001299 BTC
  0.11257134 $
 • Volume 24 jam
  2 839 BGX
  11 pesanan sudah ditutup

BGX / BTC

24 jam: -35.0175 %   Vol: 2 839 BGX

BitcoinGenX Exchange

BGX / BTC

BitcoinGenX Exchange

BGX / BTC