•  BTC: 2695.05195803  ETH: 6568.75440192  LTC: 3955.84876069  NXT: 1296.76204905  ISC: 0  USDT: 2075702.1916735  xEUR: 29789.5848422  USD: 518347.25031736  EUR: 234812.12666714  RUB: 7794004.72935178
 • Harga terakhir
  0.0000004 BTC
  0.00348360 $
 • Perubahan dalam 24 jam
  5.2631 %
 • Harga maks. 24 jam
  0.00000056 BTC
  0.00487704 $
 • Harga min. 24 jam
  0.00000038 BTC
  0.00330942 $
 • Volume 24 jam
  25 193 AKA
  48 pesanan sudah ditutup

AKA / BTC

24 jam: 5.2631 %   Vol: 25 193 AKA

Akroma Exchange

AKA / BTC

Akroma Exchange

AKA / BTC

Market Depth

AKA / BTC