•  BTC: 2665.60933092  LTC: 919.11881457  NXT: 182.23240189  USD: 70635.22143741  EUR: 0  JPY: 2153.02469805  USDT: 374063.15994107  ETH: 864.3118529  ISC: 2362.67407834  RUB: 4268496.7095845
 • Harga terakhir
  0.03669572 BTC
  146.88907486 $
 • Perubahan dalam 24 jam
  -0.0753 %
 • Harga maks. 24 jam
  0.03739785 BTC
  149.69962677 $
 • Harga min. 24 jam
  0.03641556 BTC
  145.76762409 $
 • Volume 24 jam
  33 002 ETH
  8283 pesanan sudah ditutup

ETH / BTC

24 jam: -0.0753 %   Vol: 33 002 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC