•  BTC: 1,911.9433  ETH: 5,336.1280  LTC: 1,357.2564  NXT: 1,723.9840  ISC: 338.2418  USDT: 2,527,543.6864  xEUR: 43,406.6412  USD: 566,411.4652  EUR: 280,954.8032  RUB: 7,718,738.1483
 • Harga terakhir
  0.00000397 ETH
  0.00125462 $
 • Perubahan dalam 24 jam
  0 %
 • Harga maks. 24 jam
  0 ETH
  0.00000000 $
 • Harga min. 24 jam
  0 ETH
  0.00000000 $
 • Volume 24 jam
  0 BHD
  0 pesanan sudah ditutup

BHD / ETH

24 jam: 0 %   Vol: 0 BHD

Bithold Exchange

BHD / ETH

Bithold Exchange

BHD / ETH