•  BTC: 2,261.0552  LTC: 1,455.8189  NXT: 204.7057  USD: 78,690.9919  EUR: 6.3939  JPY: 0.0000  USDT: 388,025.8991  ETH: 911.5487  ISC: 0.0000  RUB: 4,119,642.0093
 • Harga terakhir
  0.00000007 BTC
  0.00029018 $
 • Perubahan dalam 24 jam
  -12.5 %
 • Harga maks. 24 jam
  0.00000011 BTC
  0.00045599 $
 • Harga min. 24 jam
  0.00000007 BTC
  0.00029018 $
 • Volume 24 jam
  11 363 PNX
  22 pesanan sudah ditutup

PNX / BTC

24 jam: -12.5 %   Vol: 11 363 PNX

PhantomX Exchange

PNX / BTC

PhantomX Exchange

PNX / BTC