•  BTC: 2,650.6234  LTC: 1,023.4347  NXT: 508.3232  USD: 71,934.7507  EUR: 0.0000  JPY: 2,153.0247  USDT: 373,441.1824  ETH: 882.9336  ISC: 2,174.9427  RUB: 4,244,823.4417
 • Harga terakhir
  0.03709353 BTC
  148.16859668 $
 • Perubahan dalam 24 jam
  0.3128 %
 • Harga maks. 24 jam
  0.03739785 BTC
  149.38419054 $
 • Harga min. 24 jam
  0.03641556 BTC
  145.46047309 $
 • Volume 24 jam
  32 902 ETH
  8317 pesanan sudah ditutup

ETH / BTC

24 jam: 0.3128 %   Vol: 32 902 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC