•  BTC: 2,646.6953  LTC: 1,025.9623  NXT: 508.3232  USD: 71,928.4887  EUR: 0.0000  JPY: 2,153.0247  USDT: 373,542.1212  ETH: 883.0126  ISC: 2,174.9427  RUB: 4,246,748.8272
 • Harga terakhir
  0.03709598 BTC
  148.17838310 $
 • Perubahan dalam 24 jam
  0.3259 %
 • Harga maks. 24 jam
  0.03739785 BTC
  149.38419054 $
 • Harga min. 24 jam
  0.03641556 BTC
  145.46047309 $
 • Volume 24 jam
  32 826 ETH
  8299 pesanan sudah ditutup

ETH / BTC

24 jam: 0.3259 %   Vol: 32 826 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC