•  BTC: 2,644.0445  LTC: 1,027.0727  NXT: 508.3232  USD: 71,969.9503  EUR: 0.0000  JPY: 2,153.0247  USDT: 373,560.7562  ETH: 883.3933  ISC: 2,174.9427  RUB: 4,247,319.7151
 • Harga terakhir
  0.00000509 BTC
  0.02033077 $
 • Perubahan dalam 24 jam
  -0.9727 %
 • Harga maks. 24 jam
  0.00000515 BTC
  0.02057042 $
 • Harga min. 24 jam
  0.00000469 BTC
  0.01873306 $
 • Volume 24 jam
  115 116 ESBC
  110 pesanan sudah ditutup

ESBC / BTC

24 jam: -0.9727 %   Vol: 115 116 ESBC

e-Sport Betting Coin Exchange

ESBC / BTC

e-Sport Betting Coin Exchange

ESBC / BTC