•  BTC: 1,764.9128  ETH: 5,812.8308  LTC: 1,447.6341  NXT: 2,026.2271  ISC: 3,155.1174  USDT: 2,554,493.3566  xEUR: 44,692.7469  USD: 570,466.6018  EUR: 276,493.5235  RUB: 7,786,039.9675
 • Harga terakhir
  0.0000002 BTC
  0.00229080 $
 • Perubahan dalam 24 jam
  -23.0769 %
 • Harga maks. 24 jam
  0.0000003 BTC
  0.00343620 $
 • Harga min. 24 jam
  0.0000002 BTC
  0.00229080 $
 • Volume 24 jam
  269 741 B2B
  30 pesanan sudah ditutup

B2B / BTC

24 jam: -23.0769 %   Vol: 269 741 B2B

B2BCoin Exchange

B2B / BTC

B2BCoin Exchange

B2B / BTC