•  BTC: 2,632.4541  LTC: 1,337.2144  USD: 34,213.3427  NXT: 2,605.4934  EUR: 0.0033  JPY: 1,107.6164  USDT: 78,565.6797  ETH: 833.0360  ISC: 908.4654  RUB: 1,768,823.0447
 • Harga terakhir
  0.00000007 BTC
  0.00025481 $
 • Perubahan dalam 24 jam
  0 %
 • Harga maks. 24 jam
  0.00000008 BTC
  0.00029121 $
 • Harga min. 24 jam
  0.00000007 BTC
  0.00025481 $
 • Volume 24 jam
  14 012 ARA
  33 pesanan sudah ditutup

Aura Exchange

ARA / BTC

Aura Exchange

ARA / BTC